Συστήματα SCADA

Βιομηχανικές Λύσεις

Επικόπηση

Ο εποπτικός έλεγχος και η απόκτηση δεδομένων είναι ο κύριος τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου μιας βιομηχανικής μονάδας ή διαδικασίας. Ο κύριος σκοπός ενός συστήματος SCADA είναι να εμφανίζει όλο τον εξοπλισμό της μονάδας σε πραγματικό χρόνο από ένα κεντρικό σημείο, δίνοντας όλες τις πληροφορίες στον χειριστή μέσω ενός γραφικού περιβάλλοντος. Ο έλεγχος της διαδικασίας επιτυγχάνεται εύκολα και με πλήρη γνώση της κατάστασης παραγωγής. Τέλος, αυτά τα συστήματα μπορούν να αποθηκεύσουν / καταγράψουν πληροφορίες και δεδομένα, επιτρέποντάς τους να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία. Κύριο πλεονέκτημα των συστημάτων Scada, εκτός από την οπτικοποίηση της παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, είναι η δυνατότητα προσαρμογής του λογισμικού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφορετικών προϊόντων ή διαφορετικών προδιαγραφών. Η Dcontrol παρέχει λύσεις με πακέτα λογισμικού Indusoft Studio και Vijeo Citect, τα οποία παρέχουν σταθερότητα, ευελιξία και Full redundancy.

Τα κύρια χαρακτηριστικά:

  • Οπτικοποίηση σε πραγματικό χρόνο
  • Διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας
  • Σύστημα διαχείρισης συναγερμών
  • Καταχωρημένες ετικέτες τάσης
  • Βάση δεδομένων ιστορικών
  • Αρχιτεκτονική πελάτη / διακομιστή
  • Redundancy systems
Σας ενδιαφέρει; Τηλεφωνήστε μας: 213 0904025