Ναυτιλιακές Λύσεις

Services

Η Dcontrol προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις εφαρμογές του ναυτιλιακού αυτοματισμού. Σχεδιάζει όλα τα προϊόντα και τις λύσεις χρησιμοποιώντας τεχνολογία αιχμής, έχοντας στόχο να

πληροί όλες τις προδιαγραφές της Κλάσης και του ίδιου του σκάφους. Όλες οι λύσεις έχουν δοκιμαστεί εκτενώς πριν την εγκατάσταση ελαχιστοποιώντας τον χρόνο παράδοσης στο ελάχιστο. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται, είναι εξοπλισμένα με πιστοποιήσεις πλοίων από DNV, LR, BV, ABS.