Παράδοση νέου συστήματος αυτοματισμού HVAC στο HSC PowerJet

Το PowerJet, ένα ταχύπλοο που εξυπηρετεί την ακτοπλοΐα των ελληνικών νερών, έχει ξεκινήσει να λειτουργεί μετά από εκτενή μετασκευή. Η Dcontrol δημιούργησε ένα νέο σύστημα αυτοματισμού HVAC, το οποίο αποτελείται από τον κεντρικό ελεγκτή M580 PLC, μαζί με κατανεμημένα M221 PLC που ελέγχουν κάθε ζώνη Fain-coil. Δύο HMI που βρίσκονται στο Wheelhouse και στο  AC Room, παρέχουν τη παρακολούθηση και έλεγχο της διαδικασίας.