Αυτοματισμός Ζυθοποιίας

Βιομηχανικές Λύσεις

Επισκόπηση

Τα συστήματα αυτοματισμού στη βιομηχανία ζυθοποιίας βασίζονται σε απλούς ελεγκτές θερμοκρασίας σε κάθε δεξαμενή χωρίς να παρέχουν κάποιον άλλο αυτόματο έλεγχο στη διαδικασία. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα κεντρικό σημείο οπτικοποίησης όπου μπορείτε να έχετε μια σαφή εικόνα όλων των μηχανημάτων της μονάδας. Η ποιότητα βασίζεται μόνο στην αντίληψη του χειριστή Η Dcontrol σχεδίασε ένα νέο ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού, με το οποίο ελέγχει ολόκληρη τη διαδικασία παρασκευής ζύθου, ενώ ταυτόχρονα παρέχει έγκυρες πληροφορίες στο χειριστή (brew master), με στόχο να διασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το σύστημα αποτελείται από έναν υπερσύγχρονο ελεγκτή PLC M241, ο οποίος ελέγχει όλη τη διαδικασία και μια μεγάλη οθόνη αφής, που απεικονίζει όλα τα δεδομένα με πολύ απλό και κατανοητό τρόπο.

Τα βασικά στοιχεία του νέου συστήματος αυτοματισμού παρασκευής είναι τα παρακάτω:

Παρέχει δέκα (10) διαφορετικές συνταγές για κάθε δεξαμενή επεξεργασίας (Mash Tun, Lauter Tun, Whirl Pool)
Ο Brew Master μπορεί να έχει μια παρτίδα μέσα στο Lauter Tun και να ξεκινήσει μια νέα βράση στο Mash Tun με μια διαφορετική συνταγή
Το σύστημα παρακολουθεί κάθε βήμα της διαδικασίας και ενημερώνει τον χρήστη ότι o στόχος της θερμοκρασίας έχει επιτευχθεί στο συγκεκριμένο στάδιο
Παρέχει μεταβλητές ταχύτητες από Mash Mixer, Lauter Mixer και όλες τις αντλίες. Η ταχύτητα του κινητήρα μπορεί να επιλεγεί από το HMI
Απομακρυσμένη παρακολούθηση από πρόγραμμα περιήγησης

Ένα από τα καινοτόμα πρόσθετα προγράμματα είναι η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των ζωτικών πληροφοριών της κάθε παρτίδας και η καταγραφή τους σε μια βάση δεδομένων για μελλοντική αξιολόγηση. Η στατιστική ανάλυση για ζητήματα ποιότητας και η γνώση του προϊόντος για κάθε στάδιο της διαδικασίας είναι δυνατή.

Τέλος, μια πλατφόρμα IoT είναι διαθέσιμη για απομακρυσμένη παρακολούθηση του εργοστασίου, χρησιμοποιώντας προϊόντα eWon ώστε να μπορούν να σταλούν άμεσες ειδοποιήσεις μέσω e-mail και sms. Το σύστημα αυτοματισμού παρασκευής ζύθου της Dcontrol παρέχει πληροφόρηση της διαδικασίας ανά πάσα στιγμή, για οποιαδήποτε παρτίδα.

Σας ενδιαφέρει; Τηλεφωνήστε μας: 213 0904025